Skip to main content

​Er du særligt sensitiv? – et medfødt karaktertræk

Har du kendt til, i dit liv, at blive opfattet som genert, forsigtig, fornuftig, stille? Og måske fået at vide at du er ”lidt for overfølsom”, ”du overreagerer”, du bekymrer dig for meget? At du har en lav smertetærskel eller lav stresstærskel? At du er sart, svag, hæmmet eller for ydmyg, måske endda kedelig, og at du måske skulle prøve at blive mere robust og omstillingsparat? – Men måske er du særligt sensitiv? – et medfødt karaktertræk. Og at du er vokset op i en kultur, som hylder det at være fremme på banen, selvpromoverende, tale højt, meget og hurtigt, være i udvikling og imødekomme forandringer som en spændende udfordring, der krydrer livets trivialiteter. Det er de fremherskende karaktertræk, som hyldes i størstedelen af den vestlige verden.

At få de negative ord og sætninger hæftet på sig, er ikke godt for selvværdet. Men du skal vide, at det, at være særligt sensitiv, ikke har noget at gøre med at være sart eller over-følsom. Det er et karaktertræk, som 15-20 procent af alle mennesker og højerestående dyr besidder. Det er absolut ikke en defekt eller diagnose, og hvis du ikke allerede værdsætter dit karaktertræk som særligt sensitiv, så kan du komme til det. Fordi det at være særligt sensitiv indebærer en lang række kvaliteter. Men det kan også nogle gange være besværligt, især i den vestlige kultur.

Forskning I neurologisk sensitivitet

Elaine N. Aron er forskningspsykolog, universitetsprofessor og psykoterapeut. Hun har igennem mange år forsket i karaktertrækket særligt sensitiv, og er pioner ifht at navngive og udbrede kendskabet til dette karaktertræk. Hun har påvist ved hjerneskanninger og mange interviews at der er en neurologisk forskel på, hvor meget vi reagerer på stimuli. Og at særligt sensitive neurologisk bearbejder alle stimuli mere detaljeret og dybere end andre. Der foregår så at sige et større ”indre arbejde” når du er særligt sensitiv. Og derfor kan du have tendens til at blive overstimuleret, overvældet og udmattet, og oftere have brug for ro og alene-tid til at bearbejde alle indtrykkene.​

Elaine Aron har lavet en selvtest. Testen findes i hendes bog ”Særligt sensitive mennesker” og den er citeret her:

Er du særligt sensitiv?

Besvar hvert spørgsmål i overensstemmelse med, hvad du føler. Svar ”sandt”, hvis det i det mindste i nogen grad er sandt for dig. Svar ”falsk”, hvis det ikke er særligt sandt eller slet ikke sandt for dig.​

 • Jeg synes at være opmærksom på det uhåndgribelige i mine omgivelser.
 • Andre menneskers stemninger påvirker mig.
 • På travle dage har jeg behov for at trække mig tilbage, til sengen eller til et mørkt værelse eller et andet sted, hvor jeg kan få noget privatliv og blive fri for stimulering.
 • Jeg er særligt følsom over for virkningerne af koffein.
 • Jeg bliver let overvældet af ting som kraftigt lys, stærke lugte, grove tekstiler eller sirener i nærheden.
 • Jeg har et rigt, sammensat indre liv.
 • Jeg bliver ilde til mode af høje lyde.
 • Jeg bliver dybt bevæget af kunst eller musik.
 • Jeg er samvittighedsfuld.
 • Jeg bliver let opskræmt.
 • Jeg bliver nervøs, når jeg skal lave noget på kort tid.
 • Når mennesker befinder sig dårligt i et fysisk miljø, ved jeg for det meste, hvad der skal gøres for at gøre det mere behageligt (såsom ændre belysningen eller siddepladserne).
 • Jeg bliver irriteret, når man prøver at få mig til at gøre mange ting på én gang.
 • Jeg gør mig megen umage for at undgå at begå fejltagelser eller glemme ting.
 • Jeg gør det til et princip at undgå voldsprægede film og tv-show.
 • Jeg bliver for stimuleret på en ubehagelig måde, når der foregår en masse omkring mig.
 • Det at være meget sulten skaber en stærk reaktion i mig, som afbryder min koncentration eller stemning.
 • Forandringer i mit liv ryster op i mig.
 • Jeg bemærker og nyder sarte eller fine dufte, smage, lyde, kunstværker.
 • Jeg prioriterer det højt at indrette mit liv, så jeg undgår rystende eller overvældende situationer.
 • Når jeg er nødt til at konkurrere eller til at blive iagttaget, mens jeg udfører en opgave, bliver jeg så nervøs eller usikker, at jeg klarer mig meget dårligere, end jeg ellers ville have gjort.
 • Da jeg var barn, syntes mine forældre og lærere at opfatte mig som sensitiv eller genert.

Tæl dine svar – hvis du svarede ”sandt” på tolv eller flere af spørgsmålene, er du sandsynligvis særligt sensitiv.

Er du særligt sensitiv

​Ydre og indre stimuli

Når vi bevæger os rundt i verden, er vi udsat for mange stimuli. Det er alle dem vi modtager med vores 5 almindeligt kendte sanser. Men det er ikke kun ydre stimuli vi skal bearbejde. Som sensitiv er du sandsynligvis også mere opmærksom på indre stimuli. Det kan være fx hvis hjertet pludselig banker lidt hurtigt, sult og tørst, hvis du får det for koldt eller varmt, din egen vejrtrækning, smerter og muskelspænding, dine tanker og følelser. Særligt sensitive er ofte optagede af at observere sig selv, og egne tanker og følelser.

Hvad har du behov for?

Når du er blevet meget stimuleret har du behov for at kunne trække dig tilbage og bearbejde alle indtrykkene. Derfor er du nødt til at kende din krop godt, og lytte til hvad den har behov for. Det går ikke at ignorere kroppen, når den trænger til ro eller andet. Fordi du vil få ”regningen” efterfølgende i form af at blive ked af det, meget udmattet eller måske få ondt i kroppen.​

At være særligt sensitiv er ikke det samme som at være introvert. Mange særligt sensitive har dog også karaktertrækket introvert, men bestemt ikke alle. Der fødes lige mange piger og drenge med karaktertrækket særligt sensitiv. Og mange bliver mere sensitive med alderen.

Se fortiden i et nyt lys

Du har måske, i din fortid, oplevet dig misforstået eller ”forkert” i dit karaktertræk, hvis du har været i et miljø, hvor du ikke blev set som særligt sensitiv. Måske blev du ikke forstået af dine forældre, pædagoger, lærere eller venner – og endda ikke af dig selv. Derfor kan det være en stor hjælp, at se på dig selv og din fortid i lyset af denne viden, at du måske er særligt sensitiv.​

Du har muligvis oplevet mange nederlag, fordi du ikke blev forstået. Og hvis du har været meget i et miljø med råbende, vrede mennesker (forældre eller andre), eller på anden måde ”giftig” stemning, kan du have fået nogle indre sår i den forbindelse. Sår som du har brug for at få helet. Det vil give dig bedre selvværd at se på dig selv og din fortid i et nyt lys og med ny forståelse. Og hvis du vælger at få hjælp til denne proces, er den gode nyhed, at særligt sensitive almindeligvis også er særligt modtagelige for terapien og den positive virkning.

Kvaliteterne ved at være særligt sensitiv

Der er mange kvaliteter ved det medfødte karaktertræk at være særligt sensitiv. Særligt sensitive mennesker er ofte meget kreative, lidenskabelige og har en fin æstetisk sans. Og det at opfatte små, fine nuancer gør, at særligt sensitive er meget intuitive. Som særligt sensitiv tænker du meget over meningen med livet og døden, og hvor kompliceret alting er. Du er meget human, omsorgsfuld og har en stor indsigt. Og du er særligt god til opgaver som kræver årvågenhed, præcision og er i stand til at bearbejde materiale på et dyb niveau.​

Samtidig kan sensitivteten være med til at passe på dig selv eller dine medmennesker. Simpelthen fordi du er i stand til at opfange de små signaler eller forandringer – også når der er noget, der ikke er som det skal være. Det kunne fx være at opdage, at et menneske som står i toget sammen med dig, pludselig bliver dårlig og er ved at besvime – du opfanger at hun bliver bleg som et lagen og bevægelserne ændrer sig.​

Vi mennesker er er stærkt bevidste om fortiden og fremtiden, og især særligt sensitive. Derfor vil de også være gode til at forestille sig muligheder og løsninger på menneskelige problemer. Blot fordi særligt sensitive er mere følsomme overfor sult, kulde, utryghed, udmattelse og sygdom.​

Der er mange glæder ved at være særligt sensitiv. Særligt sensitive har en stor indlevelsesevne, evne til at registrere og sætte ord på følelser. Samtidig er der en stor modtagelighed for naturens skønhed, musik og kunst. Der er en stor moralsk omtanke, og sensitive er gode til at træffe velovervejede beslutninger. Som særligt sensitiv elsker du fordybelse og ro. Og at give dig selv tid til det, er den bedste måde at passe godt på dig selv og få et godt liv med din sensitivitet.