Skip to main content

Hvilke følelser fodrer du? – fremmer de det gode liv?​

​I en bog om følelser, Medfølelse og mindfulness af Paul Gilbert, faldt jeg over denne lille, og meget vise beretning om en amerikansk indianerstamme. En beretning som leder til spørgsmålet – hvilke følelser fodrer du?

​En dag kom en gammel høvding gående langs floden med sit barnebarn. Han gik og funderede over, hvordan han skulle formidle noget af sin egen visdom til drengen. Han fortalte ham så, at vores sind er som floden, der er i evig bevægelse. Men floden, der flyder af sted, består af forskellige vandstrømme, og sådan er det også med sindet. Den gamle høvding fortalte drengen, hvordan han sommetider kunne mærke to ulve strides i sit sind: Den ene er mild og venlig, og søger altid en fredelig løsning, mens den anden er vred og aggressiv. Drengen kiggede undrende op på den gamle mand og spurgte: ”Hvem vinder så, bedstefar?” Den gamle høvding svarede: Den ulv, som jeg fodrer.”​​

En beretning som altid er god at have i tankerne – og som jeg finder brugbar på mange forskellige modsatrettede følelser.

Hvilke følelser fodrer du

Modsatrettede følelser

Det kunne f.eks. være ”Den ene ulv er frygtsom, angst, nervøs, altid på vagt, ser farer overalt omkring sig, mens den anden er tryg, rolig, åben og venligt nysgerrig”….​

Eller ”Den ene ulv er kritisk og fordømmende overfor sig selv eller overfor andre, mens den anden møder sig selv og andre med empati og venlighed”….​

Du er velkommen til selv at tilføje andre modsatrettede følelser, som du måske kender fra dig selv.​

Kan du få øje på to ulve, som strides inden i dig? Og er den vrede, nervøse eller kritiske ulv den dominerende?​

Så er det tid til eftertanke…​

Hvilken ulv fodrer du? – Hvilke tanker fodrer du? – Hvilke følelser fodrer du?​

Opdager du en tendens til, at du fodrer den ulv/ de følelser, der ikke fremmer, det liv du ønsker at leve? Og har du brug for hjælp til at ændre på dit mønster? Så er du velkommen til at kontakte mig for at få hjælp.