Skip to main content
Kom videre efter overgreb

Kom videre efter overgreb


Lad mig hjælpe dig – kom videre efter overgreb. Hvis du på et tidspunkt i dit liv har været ude for et overgreb – et seksuelt overgreb el andet, kan du have en oplevelse af, at din måde at være i livet på, har ændret sig på flere områder. Måske har du senfølger efter den voldsomme oplevelse.

Senfølgerne kan bl.a. være søvnløshed, overvældende træthed, smerter i kroppen, utryghed, lavt selvværd og indre uro. Det kan også vanskeligheder ved nærhed og intimitet. Det kan give en ensomhedsfølelse og mangel på tillid til andre.

En følelse af skyld, skam og forvirring efter et seksuelt overgreb er ofte meget almindelig, og til stor smerte for dig, som har det sådan. At opleve et overgreb kan ryste din grundlæggende oplevelse af, at verden er et trygt og rart sted at være. Måske har du prøvet at skubbe det væk og glemme det. I håb om at det ville forsvinde helt. Det kan føles tungt og ensomt at gå med det alene.

Lad mig hjælpe dig på vej med den nænsomhed og i det tempo, som du har brug for.

Jeg har erfaring med at hjælpe både kvinder og mænd, som har oplevet seksuelle overgreb. Du behøver ingen henvisning og jeg har ikke ventetid.

OBS! Hvis du helt akut har oplevet et seksuelt overgreb på Sjælland, skal du henvende dig til Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet til undersøgelse og behandling. I Jylland skal du kontakte Aarhus Universitetshospital for akut hjælp.