EKSISTENTIELLE TEMAER

De eksistentielle temaer er grundvilkår, vil alle lever med. Det er temaerne døden, meningsløsheden, friheden og aleneheden. Mange bliver først bevidst om disse livsvilkår, når man kommer i en krise i livet.

Vi bliver berørt af de eksistentielle temaer ved tab. Det kan fx være, hvis en der står os nær dør, hvor vi mærker sorgen og savnet over den vi har mistet, og samtidig også konfronteres med vores egen død. Det kan opleves meningsløst og vi kan pludselig føle os meget alene. Det kan også være ved sygdom, skilsmisse, arbejdsophør, når voksne børn flytter hjemmefra el.lign.

Eller når vi står overfor nye store forandringer, skift i livet og valg vi skal foretage, som vedrører vores fremtid. Valg af studie og arbejde – skal jeg blive gift eller skilt? – vil jeg have børn eller et liv uden? – skal jeg flytte? osv.

At blive konfronteret med døden skal forstås både direkte og også mere bredt, eksistentielt om livets forgængelighed. Livet er i kapitler, hvor nogle muligheder tilhører visse tidspunkter i livet, og dermed ophører en dag.

Denne bevidsthed kan skærpe opmærksomheden på, om vores eget liv har et tilfredsstillende indhold, eller om det opleves meningsløst. Og følgende på friheden til og ansvaret for at vælge de veje i vores liv, som kan skabe et meningsfyldt liv.

I terapien vil vi sammen prøve at finde ind til det, der giver værdi i livet for dig, og undersøge de muligheder og begrænsninger der er.

Ved disse skift i vores liv, bliver vi måske også konfronteret med vores basale alenehed. Ved at finde modet til at knytte os til andre mennesker, bliver denne alenehed ikke til en ensomhed.

Terapien kan hjælpe dig til at finde en givende og udviklende vej i livet.

Eksistentielle temaer