SMERTEFULDE OPLEVELSER I FORTIDEN

Smertefulde oplevelser i fortiden er desværre en virkelighed for mange. Vores start på livet og hele vores barndom er den vigtigste tid i vores liv. Vi er skabt til at danne tilknytning til de mennesker, vi vokser op hos, mor og far eller andre omsorgspersoner.

Vi fødes ind i verden – åbne, tillidsfulde og nysgerrige. De første mange år er vi dybt afhængige af vores forældre. Afhængige af, at de er i stand til at forstå og opfylde vores basale behov for pleje, tryghed og passende stimulering. Det har vi brug for, så vi kan udvikle os og blive sunde, kærlige, empatiske og selvstændige personer.

I den udvikling har vi brug for fysisk næring – og i høj grad også følelsesmæssig næring. Vi har brug for at blive set, spejlet og forstået. Derved bliver vi som voksne i stand til at rumme og regulere forskellige følelsestilstande. Det er her selvværdet bliver skabt, og vi bliver i stand til at indgå i trygge, nære relationer.

Fortiden sætter spor

Desværre er dette billede af opvæksten ikke, hvad alle har oplevet. Måske har du oplevet fysisk overlast i din opvækst? En barndom præget af kaos, usikkerhed og frygt sætter sig dybe spor og påvirker vores måde at være i verden på – også i voksenlivet. Det sætter sig i krop og psyke som traumer og medfører problemer med selvværd og relationer.

Måske har du oplevet en barndom, hvor de fysiske behov blev dækket og alt så pænt ud på overfladen? Men hvor ”den følelsesmæssige næring” var fraværende, mangelfuld eller ikke til at regne med? I så fald er det mindre tydeligt for omgivelserne og måske endda også for dig selv, hvad der ligger til grund for, at du i voksenlivet slås med problemer som lavt selvværd, tristhed, tomhed, indre uro, angst, problemer i relationer eller andre svære ting.

Vores barndom er den vigtigste tid – men også i vores voksne liv kan vi komme ud for så smertefulde oplevelser, at det sætter sig dybe spor i os. Du behøver ikke at være alene med det!

Igennem dynamisk psykoterapi vil jeg hjælpe dig med at afdække problemerne, og følge og støtte dig i en udvikling, hvor målet er, at du kommer tættere på dig selv og bliver bevidst om de mønstre fra fortiden, der gentager sig i nutiden. Du får mulighed for et mere autentisk liv, og at indgå i gensidige nære relationer.

Smertefulde oplevelser i fortiden