SORG OG TAB

På et tidspunkt i livet, oplever de fleste af os at blive ramt af sorg og tab i forbindelse med at miste nær person. Det kan være i forbindelse med død, hvor tabet en nær og kær person indebærer en sorg, som kan være langvarig, uoverkommelig og smertefuld.

Men også i andre situationer kan livet bringe os i sorg eller krise. For eksempel ved andre former for tab, som for familien og vennerne måske ikke er helt så tydelige. Det kan være ved skilsmisse, eller ved kronisk eller livstruende sygdom. Eller ved voksne børns fraflytning. Det at få et handicap, eller at få et sygt eller handicappet barn kan medføre sorg. At ophøre med arbejdslivet, eller blot at blive ældre og erkende, at ungdommens muligheder er passeret. Det at foretage eller blive udsat for markante skift i livet, kan medføre tab.

Listen er lang, over de situationer i livet, der kan indebære tab – og dermed sorg og kriser. Ved tabet vil du samtidig blive berørt af livets eksistentielle vilkår.

Nogle gange kan en ubearbejdet sorg over et tab blive til depression, eller andre vanskeligheder, mange år efter selve tabet.

At gennemleve et sorgforløb, med hvad det indebærer af forskellige følelser, går for nogle helt naturligt med støtte fra familie og venner. For andre er det mere kompliceret, og det kan derfor være svært at finde vejen selv. Så er det en mulighed at opsøge terapi, så vi sammen kan finde vejen i dit ændrede liv.

Sorg og tab