TRAUMER

Hvis vi bliver ramt af et chok, hvor vi føler os truet på livet, vores kropslige integritet, eller hvis vi oplever at være vidne til voldsomme oplevelser, så er der risiko for at vi får traumer. Oplevelserne kan komme til at påvirke vores daglige liv i mere eller mindre grad. Det gælder både hændelser, som er af nyere tid og også oplevelser fra tidligt i livet. Traumer efterlader sig dybe spor i vores krop og psyke.

Oplever du at være ramt af et eller flere traumer, som påvirker din måde at være i livet på? Så er det en tilstand, som medfører smerte, begrænsning og besværlighed ved livet.

En sådan traumatisering er en kompleks psykisk og fysisk tilstand, der er kendetegnet ved flere symptomer. Et af symptomerne er et højaktivt nervesystem, der hele tiden er i alarmberedskab. Det kan føles som en konstant stress i kroppen, men er mere end “almindelig stress”.

Du forsøger måske at undgå alt, hvad der kan minde dig om de svære oplevelser. I nogle tilfælde kan denne undgåelse medføre for store begrænsninger i almindelig livsudfoldelse.

Flere symptomer på traumer:
Lav tærskel for stress, aggressiv adfærd, søvnløshed, koncentrationsbesvær, hukommelsessvigt og en lang række kropslige følgesymptomer.

Ved den traumatiske begivenhed har du formentlig oplevet en intens følelse af frygt og hjælpeløshed.

Traumer

Mulige årsager

Det kan f.eks. være i forbindelse med seksuelle og fysiske overgreb, katastrofer, uheld eller pludselige tab af dine nærmeste. Også oplevelser som umiddelbart synes mindre sindsoprivende, kan sætte sig i krop og psyke med nogle af symptomerne. F.eks. bilulykker eller andre ulykker, hvor du kunne have mistet livet, og måske i et øjeblik troede at det ville ske; overfald eller trusler, alvorlige og overraskende fald eller operationer, eller andre meget ubehagelige oplevelser.

Traumer kan også være en følge af at have haft en utryg opvækst præget af svigt og overgreb.

Det kan være, at du indvendig mærker det højaktiverede nervesystem i konstant uro, og udadtil ser meget stille og rolig ud. Så er der ikke overensstemmelse imellem dit indre og ydre. Det er fordi din kamp-/flugt refleks er aktiveret, men derefter stivnet i en tilstand, hvor den energi, der skulle bruges til at kæmpe eller flygte, ikke er udløst.

Hos nogle udvikler tilstanden til sig til det man kalder PTS – Post traumatisk Stress, eller PTSD (-Disorder). Der er mange mennesker, som bærer på et uforløst chok/traume uden direkte at have PTSD. Visse somatiske symptomer eller sygdomme kan nogle gange være udløst af et uforløst chok/traume. Også uden at man selv er vidende om årsagen.

At få Post Traumatisk Stress er en normal reaktion på unormale og voldsomme begivenheder. Det er et højaktiveret nervesystem, som har brug for hjælp til at genfinde ro og balance.

Er du ramt af traumer og kan du genkende nogle af de nævnte symptomer, så har du brug for professionel hjælp, til at forsøge at “genvinde livet”.