Tristhed og modløshed

Vi kan alle til tider blive ramt af tristhed og modløshed. Men er det blevet en tilstand, som har varet over længere tid, eller er den hyppigt tilbagevendende? Og er du ikke i stand til at finde frem til, hvad der kan bringe dig videre? Så er der god mening i at søge psykoterapeutisk hjælp.

Som din psykoterapeut vil jeg hjælpe dig med at finde frem til årsagerne til, at du rammes af tristhed og modløshed.

Der kan måske være tab i historien eller andre smertefulde oplevelser, som ikke er færdigbearbejdet.

Eller du har haft for travlt med at tilfredsstille alle andre. Og i mellemtiden har du måske helt glemt dig selv, og hvad der er vigtigt for dig. Måske har du svært ved at sætte dine grænser i forhold til, hvad du vil eller ikke vil være med til.

Eller du ikke tilstrækkeligt får udtrykt dine ønsker og behov og taget din plads i livet.

Lang tids belastning eller stress kan også være årsag til at du ikke får draget omsorg for dig selv. Og efter en periode havner du måske i tristhed og modløshed.

Tristhed og modløshed

Andre årsager

Store skift i livet indebærer ofte en form for tab, som ikke altid er tydelig. Alligevel kan vi reagere følelsesmæssigt på disse utydelige tab. Tristhed og depression kan være en af reaktionerne. Manglende lyst, glæde, kreativitet og initiativ er et tegn herpå.

Det kan ske, at tristheden eller depressionen kommer på et tidspunkt, hvor omgivelserne venter at du skal være glad og fyldt med overskud. Så kan det føles ensomt at være i den tilstand, som ingen kender til eller forstår. Det kan f.eks. være ved en efterfødselsreaktion eller andre store skift i livet. Ulevet potentiale kan også give dig manglende mod og glæde ved livet.

Det er ikke sikkert, at du selv kender årsagen til du er blevet så trist. Måske var det engang ganske anderledes for dig, og du kan nærmest ikke genkende dig selv mere. Eller i hvert fald ved du, at der er noget der ikke er som det skal være, og du ønsker dig mere liv og glæde i dit eget liv.

Uanset hvad dine årsager måtte være, vil jeg møde dig, hvor du er her og nu. Jeg vil hjælpe dig med at søge efter nye handlemåder, som stemmer overens med dine ønsker, værdier og behov i et mål om at bringe større tilfredshed og mod ind i dit liv.

Læs om ensomhed i selskab med andre, på min blog.