Skip to main content
Tag sorgen i hånden

Tag sorgen i hånden


Sorg er en del af livet og af kærligheden, når vi mister en, vi har kær. Tag sorgen i hånden – jeg hjælper dig gerne. Det kan føles langvarigt, uoverkommeligt og smertefuldt at være i sorg over tabet af et menneske, som stod dig nær.

Vi kan pludselig føle os meget alene, og at vi har mistet alt. Store følelser omkring et tab er helt naturligt. Og mange forskellige og blandede følelser kan være en del af sorgen. Det kan tage lang tid og føles udmattende. Sorg kan nogle gange være kompliceret – især hvis relationen til den mistede har været kompliceret. Du behøver ikke at være alene med det.

Også andre forhold i livet kan indebære tab bringe os i sorgens følelser. Ved skilsmisse eller ved kronisk eller livstruende sygdom. Eller hvis din forælder, ægtefælle eller anden nær person forandrer sig meget, fx ved demens – hvor det er et langsomt tab over tid.

Tag sorgen i hånden

Andre tab

Der er også andre tab igennem livet, som måske nok er lidt mindre end tab ved død. Men hvor sorgen kan melde sig i mere eller mindre grad. Når børnene er blevet voksne og flytter hjemmefra. At blive fyret fra sit arbejde, eller helt ophøre med arbejdslivet. Det kan også være blot det at blive ældre og erkende, at ungdommens muligheder er passeret. Det at foretage eller blive udsat for markante skift i livet, kan medføre sorg.

Ved sorg og tab vil du blive berørt af livets eksistentielle vilkår.

Nogle gange kan en ubearbejdet sorg over et tab blive til tristhed, modløshed, meningsløshed, depression, eller andre vanskeligheder, som forhindrer dig i at leve det liv, du ønsker, selv mange år efter selve tabet.

Har du brug for hjælp til at rumme og bearbejde sorgens følelser? Og har du svært ved at finde vejen selv? Så kontakt mig gerne, så vi sammen kan finde vejen i dit ændrede liv – og finde ny mening, glæden og lysten igen.